Licenc feltételek

Engedélyezett Tilos
Az Imagine (DreamSpark, MSDNAA) program keretében szolgáltatott eszközök és technológiák csak oktatási és kutatási (nem kereskedelmi) célra használhatók. Az oktatási és kutatási tevékenységek definícióját lásd lejjebb. Az Imagine program részét képező szoftverek nem használhatók infrastrukturális céllal (osztályterem, adminisztráció). A felhasználásnak közvetlenül az Imagine eszközeinek (szoftvereinek és technológiáinak) oktatását, vagy kutatását kell szolgálnia.
Azok a diákok, akik legalább egy tárgyat hallgatnak a Imagine-re jogosult intézményben, azok feltelepíthetik az összes Imagine szoftvert a saját gépükre. Azok a diákok, akik bár egy érintett intézményben vannak, de nem hallgatnak olyan tárgyat, ami kredit, vagy oklevél megszerzéséhez vezet, azok nem jogosultak az Imagine szoftvereinek saját gépükre való telepítésére.
Az intézmény dolgozói, tanári karának tagjai, akik közvetlenül érintettek az adminisztrációs rendszerben és támogatást nyújtanak az Imagine szoftvereihez, feltelepíthetik azokat a saját gépükre. Az intézmény azon dolgozói, akik nem közvetlenül érintettek az Imagine-nel kapcsolatos adminisztrációban, mint pl. adminisztrációs munkatársak (titkár stb…), nem telepíthetik a szoftvereket saját gépeikre.
A Microsoft Windowst csak a többi Imagine-ben lévő szoftver és technológia használatának lehetővé tétele miatt szabad telepíteni, mint pl. Visual Studio. A Windows kliens nem használható terminálként egy UNIX Telnet szerver eléréséhez. A Windows Server nem hosztolhat e-mail szervert, még akkor sem ha az e-mail szerver külön került megvásárlásra.
Több tanszék összekapcsolhatja az Imagine-t, ha külön-külön teljesítik a belépési követelményeket. A program részét képező szoftvereket nem szabad megosztani olyan tanszékekkel, melyek nem tagjai a programnak. Ugyanakkor szabad olyan közös laborokban használni, ahova az Imagine-nel rendelkező tanszék diákjai is rendszeresen járnak.
A kijelölt program adminisztrátor egy intézményi alkalmazott kell hogy legyen. Ő lesz felelős az adminisztrációért és a licenc feltételek betartásáért (End-User License Agreement (EULA), Microsoft Imagine License Amendment). A kijelölt program adminisztrátor nem lehet tanársegéd vagy diák. Ugyanakkor tanársegédek és diákok segíthetik a program adminisztrátor munkáját.
A szoftverekről készült minden másolat meg kell hogy egyezzen az eredetivel, valamint tartalmaznia kell minden copyright és trademark figyelmeztetést. Az Imagine-ben szereplő szoftvereket nem lehet eladni, bérbe adni, vagy átruházni harmadik személyre (külső cégek, konzulensek stb).
Ha az intézmény úgy dönt, hogy nem kívánja megújítani az Imagine szerződést, akkor a feltelepített szoftvereket a lejárati dátumnak megfelelően még használhatja a fent leírt célokra. Ugyanakkor, a szoftverek nem lesznek elérhetők többé diákok és tanszéki dolgozók számára, továbbá nem telepíthetők új tanszéki számítógépekre. A diákok és a tanszéki dolgozók nem jogosultak többé a szoftverek letöltésére a tagsági idő lejárta után.